Odpusty związane z Rokiem Wiary

Odpusty z okazji Roku Wiary

Stolica Apostolska postanowiła udzielić odpustu zupełnego z okazji rozpoczynającego się 11 października Roku Wiary. Informuje o tym dekret Penitencjarii Apostolskiej, opublikowany dziś z upoważnienia Ojca Świętego, a podpisany przez penitencjarza większego, kard. Manuela Monteiro de Castro oraz regensa tej dykasterii, ks. prał. Krzysztofa Nykiela.

Benedykt XVI postanowił, że odpust zupełny mogą pod zwykłymi warunkami uzyskać wierni, którzy w okresie od 11 października br. do 24 listopada 2013 roku:

  1. wezmą udział w co najmniej w trzech konferencjach misji świętych lub co najmniej trzech wykładach na temat dokumentów II Soboru Watykańskiego i artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu
  2. za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich czy sanktuarium wskazanego przez ordynariusza miejsca z okazji Roku Wiary i wezmą tam udział w nabożeństwie, bądź będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą „Ojcze nasz”, Wyznaniem Wiary, wezwaniem do Matki Bożej lub świętych
  3. w dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary przez ordynariusza, zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub liturgii godzin, dodając Wyznanie Wiary
  4. w dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary na pobożne nawiedzenie baptysterium lub innego miejsca, w którym otrzymali chrzest, jeśli odnowią przyrzeczenia chrzcielne.

Ponadto biskupi diecezjalni mogą w najbardziej stosownym do tego dniu (np. 24 listopada 2013 – zakończenie Roku Wiary) udzielić błogosławieństwa papieskiego wraz z odpustem zupełnym.

Odpust zupełny mogą uzyskać także osoby, które z poważnych przyczyn nie mogą spełnić wyżej wymienionych warunków (na przykład mniszki klauzurowe, osoby chore, starsi, więźniowie), jeśli będą jednoczyć się duchowo, na przykład podczas transmisji telewizyjnych lub radiowych uroczystości Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego i odmówią „Ojcze nasz”, Wyznanie Wiary oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary, ofiarowując jednocześnie swoje cierpienia i niewygody.

Penitencjaria Apostolska zachęca także ordynariuszy miejsca, by kapłanom spowiadającym w katedrach i kościołach, wyznaczonych jako sanktuaria z okazji Roku Wiary, udzielili zastrzeżonej biskupom władzy zwalniania z kar kościelnych.

Metropolita Gdański ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź ustanowił na terenie Archidiecezji Gdańskiej następujące miejsca i wyznaczył dni, w które Wierni mogą uzyskać odpust zupełny.

Wyznaczone miejsca to:
Bazylika Archikatedralna pw. Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie
Bazylika Konkatedralna pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku (Bazylika Mariacka)
Bazylika pw. św. Brygidy w Gdańsku
Bazylika pw. św. Mikołaja w Gdańsku
Kolegiata Gdańska pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu
Kolegiata Gdyńska pw. NMP Królowej Polski w Gdyni
Kolegiata Wejherowska pw. Trójcy Świętej w Wejherowie
Kolegiata Staroszkocka pw. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku-Starych Szkotach
Sanktuarium św. Wojciecha w Gdańsku-Świętym Wojciechu
Sanktuarium Milenijne św. Wojciecha w Gdańsku-Świbnie
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza w Swarzewie
Sanktuarium Matki Bożej Trąbkowskiej w Trąbkach Wielkich
Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie
Sanktuarium Matki Bożej Łęgowskiej Królowej Polski Orędowniczki Pojednania w Łęgowie

Wyznaczone dni:

22 października 2012 r. - liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II
23 kwietnia20I3 r. - Uroczystość. św. Wojciecha, Patrona Polski i Archidiecezji Gdańskiej
30 maja 2013 r. - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa
12 czerwca 2013 r. - liturgiczne wspomnienie bł. Męczenników Gdańskich
24 listopada 2013 r. – uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (zamknięcie Roku Wiary)

Odpust zupełny można uzyskać pod zwykłymi warunkami, jeden raz dziennie, ofiarowując go w intencji własnej lub za zmarłych. Dodatkowe warunki podane przez Penitencjarię Apostolską (patrz wyżej).

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
148 0.075674057006836