Czciciele Krzyża Św.

W najwyższym punkcie Kamiennej Góry na wysokości 49,8 m n.p.m. powstał Krzyż fundacji parafian parafii NMP Królowej Polski w Gdyni pod kierunkiem ks. prał. Edmunda Wierzbowskiego. Krzyż stanął w 1994 roku, autorstwa Wojciecha Dworskiego i Janusza Jarzębowicza, a wykonała go Stocznia Remontowa "Nauta" w Gdyni. Poświęcenia dokonał ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski.

Pod wpływem nowej inwestycji, która nie tylko przypomina nam o kierunku ludzkiego życia w stronę Chrystusowego Krzyża. Krzyż ten jest historycznie zakorzeniony w to wzgórze morenowe, gdyż w okresie międzywojennym miała powstać w tym miejscu Bazylika Morska zamknięta architektonicznie w kształt trójmasztowca i erygowana przez ówczesnego biskupa chełmińskiego Stanisława Wojciecha Okoniewskiego - został nawet wmurowany kamień węgielny w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się taras bulwaru poniżej obecnego poziomu Krzyża na Kamiennej Górze.

Grupa powstała w momencie poświęcenia Krzyża, kiedy ówczesny proboszcz ks. prał. E. Wierzbowski zaproponował grupie ludzi opiekę nad krzyżem i szczególne nabożeństwo do Krzyża Świętego. Grupa ponad dwudziestu osób podjęła się tego pięknego zadania, które stało się dla nich szczególnym nabożeństwem i drogą duchowego rozwoju.

Nasza codzienna modlitwa to szczególne umiłowanie nabożeństwa do Świętego Krzyża

Litania do Świętego Krzyża
Niech wśród radosnych serca ludu pieśń, rozbrzmiewa chwała Krzyża w każdy dzień, bo Krzyż, co zbawił nas, wśród nas po wszystek czas, królewski obrał tron.

Krzyżu ostojo wiary - ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu ufności nasza – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu miłości nasza – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu zbawienie nasze – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu pociecho nasza – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu podporo nasza – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu siło i mocy nasza – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu mądrości nasza – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu na Górze Kalwarii – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu postrachu szatanów – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu zwycięzco śmierci – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu natchnienie świętych – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu męstwo męczenników – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu na szczytach świątyń – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu w ołtarzach naszych – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu w mieszkaniach naszych – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu przy drogach naszych – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu na grobach zmarłych – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu w procesjach niesiony – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu pamiątko misji – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu nagrodo za męstwo – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu, którym błogosławisz – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu przy sakramentach świętych – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu ozdobo Różańca – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu, którym się żegnamy – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu na czołach dzieci kreślony – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu w sercach wiernych – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu zwycięstwo nasze – ze czcią wielbimy Cię

Najwyższy, chwalebny Boże,
rozjaśnij ciemności mego serca
i daj mi, Panie,
prawdziwą wiarę,
niezachwianą nadzieję
i doskonałą miłość,
zrozumienie i poznanie,
abym wypełniał Twoje święte
i prawdziwe posłannictwo.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
119 0.14270997047424