Przedszkole

„Prawo-obowiązek rodziców do wychowywania jest czymś istotnym i jako taki związany jest z samym przekazywaniem życia ludzkiego; jest on pierwotny i mający pierwszeństwo w stosunku do zadań wychowawczych innych osób, z racji wyjątkowości stosunku miłości łączącej rodziców i dzieci; wyklucza zastępstwo i jest niezbywalny, dlatego nie może być całkowicie przekazany innym, ani przez innych zawłaszczony.”
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio

Szanując fundamentalne prawo rodziców do wychowywania, Przedszkole przy naszej Parafii za główny cel stawia sobie wspieranie rodziców w ich trudnym i odpowiedzialnym dziele, jakim jest wychowywanie dziecka.

Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu prowadzące przedszkole od wielu lat z oddaniem pełnią swoje zadanie, wspierając Rodziców swych wychowanków nie tylko profesjonalną pomocą opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, lecz także codzienną modlitwą. Dzięki ich ofiarnej pracy kolejne grupy przedszkolaków wychodzą dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Ogromną radością jest fakt, że w przedszkolu dzieci są wychowywane w poszanowaniu wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Wyjątkową cechą przedszkola jest to, że do przedszkolnej rodziny jest przyjmowane dziecko wraz ze swoimi bliskimi, którzy uczestniczą aktywnie w tym wszystkim, czym żyją przedszkolaki, włączając się także w życie parafialne przez uczestnictwo w niedzielnych Mszach świętych.

Mam nadzieję, że dzieło zapoczątkowane Ks. Prałata Edmunda Wierzbowskiego, będzie się rozwijało na pożytek ludziom i Bogu na chwałę. Czego życzę Dzieciom, ich Rodzinom i Siostrom.

Ks. Edmund Skalski, Proboszcz

 

Praca w przedszkolu ukierunkowana jest na:

  • wychowanie w duchu katolickim, poprzez ukazanie dzieciom prawd wiary i doprowadzenie do osobistych doświadczeń towarzyszących spotkaniom z Bogiem
  • współdziałanie z rodziną na rzecz pomocy dziecku, w jego wszechstronnym i harmonijnym rozwoju
  • towarzyszenie dziecku w drodze życia i wspomaganie go w tworzeniu jego własnej, niepowtarzalnej osobowości w oparciu o wartości chrześcijańskie,
  • pomoc dziecku w kształtowaniu w nim postawy człowieka uczciwego, prawego, dobrego, szanującego siebie i innych, pamiętającego, że najwyższą wartością jest Bóg.

Katolickie Przedszkole służy dziecku i jego rodzinie, uczy życia opartego na fundamencie wiary, wprowadza w świat kultury i wartości chrześcijańskich. Przyjmując dziecko do naszego Przedszkola przyjmujemy całą jego rodzinę. Zapatrzeni w ideał Najświętszej Rodziny z Nazaretu wraz z rodzicami tworzymy atmosferę DOMU, w którym panuje pokój, miłość i wzajemne zaufanie. Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola , wspólna wymiana doświadczeń, bogactwo form współpracy, służy dobru dziecka i jego rodziny.

Dane kontaktowe:
Przedszkole przy Parafii NMP
ul. Armii Krajowej 26
81-372 Gdynia

tel.58 661 94 47
fax 58 661 94 46

pnmpnazaret@gmail.com 
www.pnmpgdynia.pl 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
148 0.065371036529541