Szkoła

To rodzice w pierwszym rzędzie mają prawo i obowiązek wychowywać swoje dzieci, zgodnie z własnymi przekonaniami. Nie oddajcie tego prawa instytucjom, które mogą przekazać dzieciom i młodzieży niezbędną wiedzę, ale nie są w stanie dać im świadectwa wiary, świadectwa rodzicielskiej troski i miłości. Nie dajcie się zwieść pokusie zapewniania potomstwu jak najlepszych warunków materialnych za cenę waszego czasu i uwagi, które są mu potrzebne do wzrastania w "mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi" (Łk 2,52). Jeśli chcecie - wy, rodzice - obronić wasze dzieci przed demoralizacją, przed duchową pustką, jakie proponuje świat przez różne środowiska, a nawet szkolne programy, otoczcie te dzieci ciepłem waszej rodzicielskiej miłości i dajcie im przykład chrześcijańskiego życia.
Jan Paweł II

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny przy Parafii Najświętszej Maryi Panny w Gdyni rozpoczęła swą działalność 2 września 2002 roku. Budowę szkoły zainicjował jesienią 2000 roku, Ksiądz Prałat Edmund Wierzbowski. W maju 2001 roku mury stanęły. Rozpoczął się żmudny okres wykończeniowy. Wreszcie latem 2002 roku szkoła była gotowa na przyjęcie uczniów. Organem prowadzącym Szkołę zostało Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

2 września 2002 roku uczniowie dwóch klas pierwszych i jednej drugiej, rozpoczęli tu swą edukację. Ksiądz Prałat Edmund Wierzbowski - proboszcz parafii NMP, przy której szkoła powstała, podczas uroczystej Mszy Św. inaugurującej pierwszy rok szkolny w dziejach szkoły, podkreślił rangę powstającej pierwszej, gdyńskiej katolickiej szkoły podstawowej.

W październiku 2002 roku podczas uroczystości ślubowania uczniów miało miejsce poświęcenie szkoły przez Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego oraz odsłonięcie logo szkoły przez Prezydenta Miasta Gdyni - dr Wojciecha Szczurka.

W styczniu 2004 roku Szkoła otrzymała zaszczytne imię „Świętej Rodziny”, które nadał Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski. W swojej homilii Ksiądz Arcybiskup zwracając się do uczniów, nauczycieli i rodziców powiedział, że to Imię jest „najpiękniejsze, jakie można sobie wyobrazić”.

Celem Katolickiej Szkoły Podstawowej jest wspieranie dziecka we wszystkich obszarach jego osobowego rozwoju. W procesie tym szkoła opiera się na chrześcijańskim systemie wartości. Uczestniczą w nim wszyscy Nauczyciele, Rodzice i Pracownicy szkoły.

Szkoła stwarza warunki harmonijnego rozwoju poprzez bogatą ofertę edukacyjną i wychowawczą dostosowaną do możliwości i potrzeb uczniów. Szkoła kształtuje religijność ucznia poprzez wychowywanie do świadomego uczestnictwa w życiu religijnym.

W szczególny sposób szkoła wspiera Rodziców w procesie wychowania, poprzez stałą współpracę, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i formację religijną.

Szkoła zapewnia uczniom kształcenie podstawowe, wychowanie oraz opiekę. Wychowanie i nauczanie w Szkole opiera się na zasadach i wartościach chrześcijańskich. Zadaniem Szkoły jest danie uczniom podstaw pełnego rozwoju kulturalnego i przygotowanie do czynnego udziału w życiu społecznym kraju oraz umożliwienie absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia.

Absolwent Katolickiej Szkoły Podstawowej:

  • posiada umiejętność ustawicznego wyszukiwania i przyswajania wiedzy, korzystając ze wszystkich dostępnych źródeł,
  • osiąga taki poziom wiedzy i umiejętności, że może kontynuować naukę na następnym etapie edukacyjnym,
  • jest samodzielny, ale potrafi pracować w grupie,
  • dąży do rozwijania własnej osobowości we wszystkich sferach,
  • ma rozwiniętą w sobie ciekawość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
  • potrafi dokonywać wyborów w odniesieniu do wartości chrześcijańskich,
  • rozumie potrzebę osobistej troski o życie religijne i aktywnie,
  • uczestniczy w życiu religijnym Kościoła,
  • pielęgnuje tradycje i szanuje symbole narodowe i religijne,
  • jest przygotowany do dalszego kształcenia.

Szkoła prowadzi rekrutację w oparciu o powszechną zasadę dostępności. Rodzice i uczniowie, poprzez dobrowolny wybór szkoły katolickiej akceptują kształcenie i wychowanie w duchu doktryny Kościoła katolickiego.

Kontakt:
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny przy Parafii NMP
ul. Armii Krajowej 26
81-372 Gdynia

tel. 58 660 64 64
fax 58 661 94 46

kspnazaret@gmail.com 

www.kspgdynia.info  

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
99 0.14037203788757